Årets Julemand​

Vælges hvert år blandt Laugets medlemmer og af Laugets medlemmer. Der vælges et medlem, som har gjort noget ganske særligt for Lauget, julemandsfiguren eller juleglæden.


Personen bliver kåret i forbindelse med Julemændenes Verdenskongres, som foregår i juli måned.​​

Det er alle Laugets medlemmer der, ved hemmelig brevafstemning, bestemmer hver der skal have denne ærefulde titel med retten til at bære kåbe, krone og septer indtil næste års Tingsteds møde.

2019 - Michael Koed

Michael Koed blev valgt, grundet hans juletræsfester for børn, som ikke altid har muligheder, for at opleve julens glæder. samt hans engagement for at hjælpe Tønder med at afholde Tønder juleby.


2018 - Simon Brøns

Simon blev valgt for hans flotte og repræsentable måde at agere julemand på, hans arbejde som fanebærer for lauget, og hans måde at tage imod nye medlemmer på.


2017 - Preben Mikkelsen

Preben Mikkelsen, alias Nyborgnissen, blev valgt for sit store arbejde med Laugets blad og hjemmeside, gennem en årrække. Samt sit arbejde i bestyrelsen.


2016 - Leif "Luffe" Boyer

Leif blev bl.a. valgt for hans store indsats på vores Tingsted. Han sørger for, at der altid er en julemand at træffe om søndagen i hele Bakkkens sæson. Endvidere er han også den, der sørger for at vi alle får tilsendt et kort, når vi har fødselsdag. Håndskrevet vel at mærke!

2015 -Tina Brinkbæk

Tina blev valgt årets julemand i år, fordi hun altid sørger for vores små nisser. Hun laver workshops for vores børn, er fuld af gode idéer, og hun siger altid sin mening på en fornuftig og saglig måde.


2014 - Helle Jacobsen

Helle blev valgt for hendes store arbejde i foreningen som kasserer og i øvrigt store engagement i foreningens drift.


2013 - Allan Hendley

Han blev valgt på grund af hans måde at fremføre Laugets fane på, nemlig på en god og særdeles værdig måde, samt han store arbejde i bestyrelsen.


2012 - Gorm Skånstrøm

Han opnåede at få titlen efter 35 år som julemand. Gorm var enormt glad og stolt af udnævnelsen. Gorm bar kåbe og krone med ære og respekt på julemandskongressen 2012.​


2011 - Villy Brinkbæk

Alias olde 4. Han fik den ærefulde titel pga. sit store arbejde som viceoldermand i Lauget. Han er altid i dejligt julehumør og knokler for alle i Lauget. Han har julesind og spreder juleglæde hos både børn og voksne. Og ikke mindst hos sine kollegaer, julemænd og nissemødre.


2010 - Anne-Lise Jakobsen

Årets julemand blev dronningmølles nissemor, nemlig Anne-Lise Jakobsen, som har været med I Lauget fra det startede. Hun sørger for at samle ind til mærkedage og er meget kreativ I sine gaver. Hun har med sit store arbejde og ikke mindst sit store nissesind virkelig fortjent denne flotte udnævnelse. 


2009 - Olavi Niikanoff

Niik blev valgt af foreningens medlemmer for sit mangeårige frivillige engagement med juletræsfester for blandt andet diabetesbørn. Han ligner en rigtig julemand med sit ægte skæg, og så har han oven i købet sit eget rensdyrhold.


2009 - Peter Nørgaard

Sprællenissen Peter blev velfortjent udnævnt som årets julemand i år. Han sørger altid for at holde underholdningen helt I top. Med sit glade og altid gode julehumør sørger han for rigtig julestemning.


2007 - Peter Gislund

Alias klitnissen fra Skagen. Han har gjort et stort arbejde med at planlægge dette års generalforsamling. Desuden har Peter flere gange lavet arrangementer for laugets medlemmer I sin hjemby, Skagen.


2006 - Henrik Jacobsen

Alias Olde 3 og Julemanden fra Blovstrød for sit store arbejde med foreningen. Han har bl.a. startet Nisselauget, og det var ham, der fik ideen til hospitalsbamsen, som bliver uddelt hvert år den 24. december til alle de børn, som desværre er indlagt på denne dag.


2005 - Jørgen Jespersen

Jørgen Jespersen alias Smingo for hans store arbejde som sekretær I bestyrelsen samt for hans respektfulde udførelse af hans hverv som fanebærer.


2004 - Kurt A. Hansen

Kurt A. Hansen alias Alfredo for hans mangeårige bestyrelsesarbejde.​


2004 - Jørgen Jespersen

Kjeld Christensen alias julemanden fra Voer for hans arbejde med at arrangere Jyllands første juletræsfest for trængende børn.


2002 - Aase Davidsen

Aase Davidsen alias Cassandras nissemor for sit store arbejde som kasserer samt hendes altid positive væremåde.

.


2001 - Frank Clausen

Frank Clausen alias Tøndernissen for sit fremragende engagement i planlægningen af Dansk Julemands Laugs årlige besøg ved åbningen af Tønder julemarked.

.​


2000 - Kurt A. Hansen

John Just alias Just præcis, som startede traditionen med at afholde juletræsfester for trængende børn.


1999 - Anne-Lise Hansen

Anne-Lise Hansen alias nissemor fra Langebæk for at skrive fødselsdagskort til samtlige af julemandslaugets medlemmer.


1998 - Jørgen Rosland

Jørgen Rosland alias olde 2 for hans kreative arbejde med laugets medlemsblad.


1997 - Erik Hansen

Erik Hansen alias Cassandra for ekstra stort nissesind og julemandshjerte.


1996 - Ole Lundsgaard

Ole Lundsgaard alias olde 1, stifter af Dansk Julemands Laug.​